ร่วมสนุก รับสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน

กติกาและของรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แม้ไม่เคยเป็นลูกค้ายามาฮ่ามาก่อน
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆ ผ่านกิจกรรม ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://app.yamaha-motor.co.th หรือ Scan QR Code ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึง Link Banners โฆษณาออนไลน์
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้เป็นผู้ได้รับรางวัล
  4. ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเกม และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะ หรือปฏิเสธการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ใน เบราวเซอร์ของท่านได้
  5. หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม จะได้รับคะแนนตามข้อที่ตอบถูกต้อง สามารถเล่นได้วันละ 5 ครั้งต่อวัน ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุดต่อเดือน 20 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ถ้าแชร์ผลผ่านทาง Facebook ครั้งละ 1 คะแนน แชร์ผลผ่าน Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ร่วมเล่นมากได้รับคะแนนมาก

Top score เดือน สิงหาคม

กัลยา หาญกล้า
180 คะแนน
กอบศักดิ์ แก้วศรีทอง
180 คะแนน
สุชาวดี ทองจีน
180 คะแนน
ปัณณธร วะจิดี
180 คะแนน
โชดิวัต บวรภิษัช
180 คะแนน
ณัฐวุฒิ พิลึก
180 คะแนน
สุภาณี วะจิดี
180 คะแนน
จันฉาย เกกินะ
180 คะแนน
บุญทรัพย์ ณ พนมสารคาม
180 คะแนน
ศิริญญา อ้นบุตร
180 คะแนน

แชร์ Facebook เดือน สิงหาคม

โชดิวัต บวรภิษัช
60
สุกิจ พิริยะนนท์ธนา
60
สุรีย์ จริยาภิวัฒน์
55
รัชชานนท์ หมันบุตร
40
จันทรา สิริกมลศิลป์
35
จันทร์จิรา เกลาเกลี้ยง
33
กัลยา หาญกล้า
30
พาขวัญ ไชยขาว
29
พลวัฒน์ ไชยขาว
29
ปัณณธร วะจิดี
25

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กรกฎาคม 2020

ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุดต่อเดือน 20 อันดับแรก ได้รับ หมวก Yamaha Premium

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 20 ท่านดังนี้

1 พิชชาภา บวรภิษัช

2 สุรีย์ จริยาภิวัฒน์

3 จันทร์จิรา เกลาเกลี้ยง

4 โชดิวัต บวรภิษัช

5 บุญทรัพย์ ณ พนมสารคาม

6 ธนพล บวรภิษัช

7 กอบศักดิ์ แก้วศรีทอง

8 ศรีสุดา เอ่งฉ้วน

9 สุชัญญา บวรภิษัช

10 ปัณณธร วะจิดี

11 ดุสิต บวรภิษัช

12 กัลยา หาญกล้า

13 ศิริญญา อ้นบุตร

14 สุชาวดี ทองจีน

15 สุกิจ พิริยะนนท์ธนา

16 พาขวัญ ไชยขาว

17 พลวัฒน์ ไชยขาว

18 ภัควัฒน์ ลือเรือง

19 อดิศักดิ์ เครือทอง

20 Somchat Engchaunผู้ร่วมกิจกรรมแชร์ผลผ่าน Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก ได้รับ เสื้อ Yamaha Premium

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 10 ท่านดังนี้

1 สุรีย์ จริยาภิวัฒน์

2 โชดิวัต บวรภิษัช

3 สุกิจ พิริยะนนท์ธนา

4 กัลยา หาญกล้า

5 รัชชานนท์ หมันบุตร

6 พลวัฒน์ ไชยขาว

7 พาขวัญ ไชยขาว

8 สุภาณี วะจิดี

9 ปัณณธร วะจิดี

10 จันทรา สิริกมลศิลป์


เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. พนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สามารถร่วมสนุกในกิจกรรม และรับของรางวัลได้
  2. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัล ต่อเดือน เท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  3. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ผ่านทาง https://app.yamaha-motor.co.th/yamahaquizgame ในวันที่ 1 ของทุกเดือน
  4. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับของรางวัล ที่เบอร์ 0886737805, 0858022127 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. หลังจากประกาศรายชื่อ ผู้รับรางวัล ภายใน 30 วัน โดยทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอมอบของรางวัลให้แก่ ผู้เล่นลำดับต่อไป
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด