ร่วมสนุก รับสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน

กติกาและของรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แม้ไม่เคยเป็นลูกค้ายามาฮ่ามาก่อน
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆ ผ่านกิจกรรม ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://app.yamaha-motor.co.th หรือ Scan QR Code ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึง Link Banners โฆษณาออนไลน์
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้เป็นผู้ได้รับรางวัล
  4. ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเกม และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะ หรือปฏิเสธการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ใน เบราวเซอร์ของท่านได้
  5. หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม จะได้รับคะแนนตามข้อที่ตอบถูกต้อง สามารถเล่นได้วันละ 5 ครั้งต่อวัน ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุดต่อเดือน 20 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ถ้าแชร์ผลผ่านทาง Facebook ครั้งละ 1 คะแนน แชร์ผลผ่าน Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ร่วมเล่นมากได้รับคะแนนมาก

Top score เดือน พฤษภาคม

รัตนาวดี สวัสดี
420 คะแนน
จิตรกร ธนรรฆากร
420 คะแนน
กอบศักดิ์ แก้วศรีทอง
420 คะแนน
จันทรา สิริกมลศิลป์
418 คะแนน
นิติภา เมืองจีน
418 คะแนน
คุณเกียรติยศ วรพรรดิศาล
417 คะแนน
สุกิจ พิริยะนนท์ธนา
414 คะแนน
ดนัย ธนรรฆากร
408 คะแนน
บุญทรัพย์ ณ พนมสารคาม
405 คะแนน
พาขวัญ ไชยขาว
405 คะแนน

แชร์ Facebook เดือน พฤษภาคม

รัตนาวดี สวัสดี
140
สุกิจ พิริยะนนท์ธนา
140
จิตรกร ธนรรฆากร
140
นิติภา เมืองจีน
139
เเก้วมณี ธานี
139
จันทรา สิริกมลศิลป์
136
ดนัย ธนรรฆากร
136
สุรีย์ จริยาภิวัฒน์
135
โชดิวัต บวรภิษัช
135
รุ่งนภา วังสิริสมบัติ
135

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

เมษายน 2020

ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุดต่อเดือน 20 อันดับแรก ได้รับ ร่ม Yamaha Premium 

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 20 ท่านดังนี้

1 พิชชาภา บวรภิษัช

2 สุชัญญา บวรภิษัช

3 กัลยา หาญกล้า

4 ศิริญญา อ้นบุตร

5 จิตรกร ธนรรฆากร

6 ธนพล บวรภิษัช

7 รัตนาวดี สวัสดี

8 ธชา ชุดเชื้อ

9 พลวัฒน์ ไชยขาว

10 สุรีย์ จริยาภิวัฒน์

11 พาขวัญ ไชยขาว

12 สุภาณี วะจิดี

13 นิติภา เมืองจีน

14 กอบแก้ว ภู่พิชิต

15 ดนัย ธนรรฆากร

16 โชดิวัต บวรภิษัช

17 คุณเกียรติยศ วรพรรดิศาล

18 บุญทรัพย์ ณ พนมสารคาม

19 กอบศักดิ์ แก้วศรีทอง

20 Wararat Hatta


ผู้ร่วมกิจกรรมแชร์ผลผ่าน Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ เสื้อยืด Yamaha Premium 

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 10 ท่านดังนี้

1 สุกิจ พิริยะนนท์ธนา

2 รุ่งนภา วังสิริสมบัติ

3 ศิริญญา อ้นบุตร

4 รวงข้าว ทองหล่อ

5 จิตรกร ธนรรฆากร

6 สุเทียม พื้นผา

7 รัตนาวดี สวัสดี

8 ธชา ชุดเชื้อ

9 ดนัย ธนรรฆากร

10 Wararat Hatta


เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. พนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สามารถร่วมสนุกในกิจกรรม และรับของรางวัลได้
  2. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัล ต่อเดือน เท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  3. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ผ่านทาง https://app.yamaha-motor.co.th/yamahaquizgame ในวันที่ 1 ของทุกเดือน
  4. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับของรางวัล ที่เบอร์ 0886737805, 0858022127 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. หลังจากประกาศรายชื่อ ผู้รับรางวัล ภายใน 30 วัน โดยทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอมอบของรางวัลให้แก่ ผู้เล่นลำดับต่อไป
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด