ร่วมสนุก รับสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน

กติกาและของรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แม้ไม่เคยเป็นลูกค้ายามาฮ่ามาก่อน
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆ ผ่านกิจกรรม ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://app.yamaha-motor.co.th หรือ Scan QR Code ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึง Link Banners โฆษณาออนไลน์
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้เป็นผู้ได้รับรางวัล
  4. ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเกม และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะ หรือปฏิเสธการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ใน เบราวเซอร์ของท่านได้
  5. หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม จะได้รับคะแนนตามข้อที่ตอบถูกต้อง สามารถเล่นได้วันละ 5 ครั้งต่อวัน ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุดต่อเดือน 20 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ถ้าแชร์ผลผ่านทาง Facebook ครั้งละ 1 คะแนน แชร์ผลผ่าน Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ร่วมเล่นมากได้รับคะแนนมาก

Top score เดือน ตุลาคม

สุชัญญา บวรภิษัช
450 คะแนน
ธนพล บวรภิษัช
450 คะแนน
โชดิวัต บวรภิษัช
450 คะแนน
พิชชาภา บวรภิษัช
450 คะแนน
ภัควัฒน์ ลือเรือง
450 คะแนน
ดุสิต บวรภิษัช
450 คะแนน
บุญทรัพย์ ณ พนมสารคาม
450 คะแนน
กอบศักดิ์ แก้วศรีทอง
450 คะแนน
กัลยา หาญกล้า
450 คะแนน
พลวัฒน์ ไชยขาว
450 คะแนน

แชร์ Facebook เดือน ตุลาคม

โชดิวัต บวรภิษัช
150
พลวัฒน์ ไชยขาว
150
พาขวัญ ไชยขาว
150
ศรีสุดา เอ่งฉ้วน
150
สุกิจ พิริยะนนท์ธนา
150
ปัณณธร วะจิดี
150
จันทรา สิริกมลศิลป์
150
กัลยา หาญกล้า
149
ชนัญชิดา วะจิดี
149
สุภาณี วะจิดี
149

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กันยายน 2020

ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุด ประจำเดือนสิงหาคม 20 อันดับแรก ได้รับ ขวดน้ำพลาสติกใส Yamaha Premium

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 20 ท่านดังนี้

1 จันทร์จิรา เกลาเกลี้ยง

2 Somchat Engchaun

3 สุกิจ พิริยะนนท์ธนา

4 ศิริญญา อ้นบุตร

5 กัลยา หาญกล้า

6 ปราณี โดยประสงค์

7 รัชชานนท์ หมันบุตร

8 สุชัญญา บวรภิษัช

9 ปาริชาติ หวังผล

10 รัชณี วรรณทอง

11 จันฉาย เกกินะ

12 Ramath Mu

13 ดุสิต บวรภิษัช

14 พลวัฒน์ ไชยขาว

15 พาขวัญ ไชยขาว

16 อดิศักดิ์ เครือทอง

17 ภัควัฒน์ ลือเรือง

18 ธนพล บวรภิษัช

19 ปัณณธร วะจิดี

20 ศรีสุดา เอ่งฉ้วนผู้ร่วมกิจกรรมแชร์ผลผ่าน Facebook ประจำเดือนสิงหาคมสูงสุด 10 อันดับแรก ได้รับ หมวกครบรอบ 65 ปี 

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 10 ท่านดังนี้

1 สุกิจ พิริยะนนท์ธนา

2 โชดิวัต บวรภิษัช

3 ชนัญชิดา วะจิดี

4 ปัณณธร วะจิดี

5 สุภาณี วะจิดี

6 สุรีย์ จริยาภิวัฒน์

7 พลวัฒน์ ไชยขาว

8 กัลยา หาญกล้า

9 พาขวัญ ไชยขาว

10 รัชชานนท์ หมันบุตร


เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. พนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สามารถร่วมสนุกในกิจกรรม และรับของรางวัลได้
  2. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัล ต่อเดือน เท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  3. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ผ่านทาง https://app.yamaha-motor.co.th/yamahaquizgame ในวันที่ 1 ของทุกเดือน
  4. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับของรางวัล ที่เบอร์ 0886737805, 0858022127 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. หลังจากประกาศรายชื่อ ผู้รับรางวัล ภายใน 30 วัน โดยทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอมอบของรางวัลให้แก่ ผู้เล่นลำดับต่อไป
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด