ร่วมสนุก รับสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน

กติกาและของรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แม้ไม่เคยเป็นลูกค้ายามาฮ่ามาก่อน
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆ ผ่านกิจกรรม ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://app.yamaha-motor.co.th หรือ Scan QR Code ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึง Link Banners โฆษณาออนไลน์
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้เป็นผู้ได้รับรางวัล
  4. ยามาฮ่าเกมวัดกึ๋น เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเกม และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะ หรือปฏิเสธการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ใน เบราวเซอร์ของท่านได้
  5. หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม จะได้รับคะแนนตามข้อที่ตอบถูกต้อง สามารถเล่นได้วันละ 5 ครั้งต่อวัน ผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนรวมสูงสุดต่อเดือน 20 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ถ้าแชร์ผลผ่านทาง Facebook ครั้งละ 1 คะแนน แชร์ผลผ่าน Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน ร่วมเล่นมากได้รับคะแนนมาก

Top score เดือน กุมภาพันธ์

ธชา ชุดเชื้อ
420 คะแนน
สาธิต ตระกูลกาญจน์
419 คะแนน
อภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์
418 คะแนน
สุกิจ พิริยะนนท์ธนา
417 คะแนน
จิตรกร ธนรรฆากร
417 คะแนน
เกรียงไกร แสงกระจ่าง
416 คะแนน
รุ่งนภา วังสิริสมบัติ
414 คะแนน
รวงข้าว ทองหล่อ
414 คะแนน
กอบศักดิ์ แก้วศรีทอง
413 คะแนน
สุกัญญา จุลกะเศียน
412 คะแนน

แชร์ Facebook เดือน กุมภาพันธ์

อภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์
140
รุ่งนภา วังสิริสมบัติ
140
สาธิต ตระกูลกาญจน์
140
ธชา ชุดเชื้อ
140
รวงข้าว ทองหล่อ
140
เฉลิมพล ขำพิศ
135
จิตรกร ธนรรฆากร
135
วัชรีพร ยินเสียง
134
กอบแก้ว ภู่พิชิต
133
โชติกา จันทรานสรณ์
133

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กุมภาพันธ์ 2020

จำนวนรายชื่อผู้โชคดี 20 ท่านดังนี้

เงื่อนไขการรับรางวัล

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรก และแชร์ผลผ่านทาง Facebook สูงสุด 10 อันดับแรก มีสิทธิ์รับ Yamaha Premium ทุกเดือน
  1. พนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สามารถร่วมสนุกในกิจกรรม และรับของรางวัลได้
  2. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัล ต่อเดือน เท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  3. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ผ่านทาง https://app.yamaha-motor.co.th/yamahaquizgame ในวันที่ 1 ของทุกเดือน
  4. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับของรางวัล ที่เบอร์ 0886737805, 0858022127 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. หลังจากประกาศรายชื่อ ผู้รับรางวัล ภายใน 30 วัน โดยทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอมอบของรางวัลให้แก่ ผู้เล่นลำดับต่อไป
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด